Impressum.

Kaufland Hrvatska k.d.
Donje Svetice 14
10000 Zagreb

Telefon: 01 / 2353 555
Fax: 01 / 2353 455

E-mail: karijera@kaufland.hr

Upisano u sudski registar – Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080347739, OIB: 47432874968
Transakcijski račun otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb,

IBAN: HR2224840081100185496
Transakcijski račun otvoren kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb,
IBAN: HR3023600001102021874

Član društva koji osobno odgovara za obveze trgovačkog društva Kaufland Hrvatska k.d. je trgovačko društvo Kaufland Management d.o.o.