Svakodnevno imam priliku teorijska znanja stečena na studiju primijeniti u praksi te, uz kontinuiranu podršku mentora i kolega, steći nove i unaprijediti postojeće kompetencije.

Jelena Dž.
Ukratko:
Jelena Dž.
Pripravnički program - Kontroling
Centrala
Pripravnica u poslovnom području Financije i administracija, sektor Kontroling

Moje iskustvo sa pripravništva

"Po završetku Ekonomskog fakulteta u Osijeku, dobila sam mogućnost daljnjeg profesionalnog usavršavanja u Kauflandu. Tijekom studija imala sam iskustvo administrativnog rada u jednoj firmi i bila sam demonstratorica na fakultetu, no svakako mi je bio veliki profesionalni izazov započeti radnu karijeru u organizaciji kao što je Kaufland. Područje profesionalnog interesa su mi financije i upravo je moje pripravničko radno mjesto vezano uz financijski kontroling. Svakodnevno imam priliku stečena teorijska znanja na studiju primijeniti u praksi i uz kontinuiranu podršku mentora i kolega/ica, steći nove i unaprijediti postojeće kompetencije. Radom u kontrolingu i sudjelovanjem u izradi financijskih izvješća upoznala sam se s programskim paketom SAP, poboljšala znanje iz MS Excela te stekla uvid u funkcioniranje cjelokupnog poduzeća.

Ugodno me je iznenadila pristupačnost svih radnih kolega/ica te njihova spremnost na pružanje pomoći. Osim podrške u radnoj okolini, iznimno sam zadovoljna i kvalitetnom organizacijom rada, jasno definiranim radnim ulogama i očekivanjima. Zbog svega navedenog, smatram da opis pripravničkog radnog mjesta i osigurana kvalitetna mentorska podrška u Kauflandu,  predstavlja dobar model pripravništva općenito i donosi pozitivni profesionalni rast i razvoj, osobito važan na samim počecima radne karijere."

Jelena Dž.