Sadržaj
Informacije koje možete naći na Internet stranici društva KAUFLAND HRVATSKA k.d. (dalje u tekstu: Internet stranice) sadrže podatke o djelatnostima društva KAUFLAND HRVATSKA k.d., poslovnim jedinicama koje su smještene na području Republike Hrvatske kao i podatke o ponudama proizvoda koje možete kupiti u pojedinim poslovnim jedinicama. Za posljedice koje mogu nastati korištenjem podataka u smislu točnosti, aktualnosti i potpunosti ne preuzimamo nikakvu odgovornost. Svi korisnici Internet stranice koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Društvo KAUFLAND HRVATSKA k.d. nije odgovorno za izravne ili neizravne nedostatke, posredne ili neposredne štete, gubitak podataka ili programa koji bi mogli nastati korištenjem Internet stranice. Pridržavamo pravo svakodobne izmjene sadržaja Internet stranice u bilo kojem dijelu. Ukoliko se odluka korisnika temelji na sadržaju Internet stranice koju smo naknadno izmijenili, ne odgovaramo za štetu koja bi mogla nastati korisniku zbog izmijenjenog sadržaja ove Internet stranice.

Informacije o pojedinim proizvodima navedenim na Internet stranicama i njihovim pripadajućim cijenama isključivo su informativne prirode i ne predstavljaju ponudu od strane društva KAUFLAND HRVATSKA k.d. Sve cijene navedene na Internet stranici su maloprodajne te su podložne izmjenama.

Intelektualno vlasništvo
Sadržaj Internet stranice smatra se intelektualnim vlasništvom društva KAUFLAND HRVATSKA k.d. te je zaštićen autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Sadržaj internetskih stranica se ne smije reproducirati u komercijalne, reklamne ili informativne svrhe bez prethodnog izričitog pisanog odobrenja društva KAUFLAND HRVATSKA k.d. Svaka neovlaštena promjena i/ili reprodukcija sadržaja Internet stranice predstavlja osnov za kaznenu i materijalnu odgovornost te imamo pravo poduzeti protiv počinitelja pred nadležnim sudskim ili upravnim tijelima sva zakonom dopuštena pravna sredstava s ciljem zaštite intelektualnog vlasništva. Ime društva KAUFLAND kao i žig KAUFLAND zaštićeni su registriranim žigom, sukladno važećim propisima Republike Hrvatske. Neovlaštena uporaba zaštićenog žiga predstavlja valjani pravni osnov društvu KAUFLAND HRVATSKA k.d. za poduzimanje na zakonu utemeljenih pravnih radnji pred nadležnim sudskim ili upravnim tijelima protiv odgovornih osoba. 

Prilikom korištenja Internet stranice osobito je zabranjeno slati društvu KAUFLAND HRVATSKA k.d. veliku količinu neželjenih i nezatraženih elektroničkih poruka, kao i na bilo koji način drugim korisnicima onemogućavati nesmetan pristup Internet stranicama.

Linkovi
Ukoliko Internet stranica pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih Internet stranica na koje nemamo nikakav utjecaj, nismo odgovorni za točnost i potpunost sadržaja drugih Internet stranica niti za negativne posljedice koje bi mogle proizaći iz uporabe drugih Internet stranica.

Mjerodavno pravo
Na sve pravne odnose koji bi mogli proizaći iz uporabe ove Internet stranice primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo kao isključivo mjerodavno. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao posljedica uporabe Internet stranice.

Izmjene
Zadržavamo pravo mijenjati ove napomene na bilo koji način, bez prethodne obavijesti te ne odgovora za štetu koja bi mogla proizaći iz promjena ovih napomena.

Zaštita osobnih podataka
Želimo da se prilikom posjeta na Internet stranicu osjećate sigurno i dobro. Zaštita Vaše privatnosti za nas ima veliko značenje te smatramo kako zaštita osobnih podataka predstavlja obilježje kvalitete koje je upravljeno na kupca. Nastavno navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka namijenjene su tome da Vas upoznamo sa prikupljanjem, korištenjem i prosljeđivanjem Vaših osobnih podataka trećim osobama.

Društvo KAUFLAND HRVATSKA k.d. se obvezuje prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitanika u bazi podataka društva KAUFLAND HRVATSKA k.d. pridržavati važećih propisa Republike Hrvatske kojima se štiti tajnost osobnih podataka. Prikupljeni osobni podaci korisnika povjerljive su prirode i ostaju pohranjeni u našoj zbirci osobnih podataka. Povjeravanjem osobnih podataka društvu KAUFLAND HRVATSKA k.d. na Internet stranicama ispitanik se ne odriče prava zajamčenih pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se štite osobni podaci, a osobito prava zatražiti ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Društvo KAUFLAND HRVATSKA k.d. se obvezuje kako osobne podatke neće učiniti dostupnim trećim osobama, objavljivati, niti davati trećim osobama na korištenje bez prethodne suglasnosti korisnika na kojega se odnose osobni podaci.

Putem online upitnika ispitaniku se pruža mogućnost brzog i učinkovitog natjecanja za radno mjesto u našoj tvrtki. Sve online prijave za natječaj za radno mjesto jednako će se cijeniti kao i prijave koje su nam dostavljene poštom ili koje su neposredno predane, ukoliko je on-line prijava podnesena u skladu s uvjetima objavljenim u natječaju za radno mjestu te u roku objavljenom u natječaju za radno mjesto.

Korisnički podaci o posjećivanju Internet stranice
Podaci koje zaprimimo tijekom korištenja Internet stranice koriste se isključivo u statističke svrhe te u svrhu obrane od nepravilnog ispitivanja online-ponude navedenog društva. Navedeno nam pomaže prilagoditi Internet stranicu Vašim potrebama te istu neprestano poboljšavati. Na navedeni način ne dolazi do sastavljanja korisničkih profila koji se odnose na osobe. S tim u vezi društvo Kaufland KAUFLAND HRVATSKA k.d. koristi sljedeće podatke o korištenju: stranicu preko koje je zatražena datoteka, ime datoteke, datum i vrijeme traženja, prenesena količina podataka, status traženja (datoteka je prenesena, datoteka nije pronađena i sl), opis vrste internet-pretraživača i anonimizirana IP-adresa (kod koje su putem programa etracker izbrisane posljednje tri znamenke). Skraćenu IP-adresu Vašeg računala temeljem našeg naloga anonimno registrira društvo etracker GmbH iz Hamburga/ SR Njemačka, obrađuje istu na način koji nije povezan s osobom, te briše istu automatski nakon 24 sata.

Cookies
Kako bi Vam se olakšao pristup Internet stranici koriste se cookies-i (dakle oznake koje web-server šalje Vašem računalu), a kojima se za vrijeme sesije upravlja Vašom vezom na Internet stranicu. Na kraju svake Internet sesije automatski se vrši brisanje cookies-a. Prilikom traženja poslovnice pored navedenog postavljamo i trajni cookie. Navedeno služi između ostalog kako bi Vas se u budućnosti moglo uputiti na regionalne ponude one naše poslovnice koju izaberete.

Isto tako, društvo etracker GmbH temeljem našeg naloga prikuplja i pohranjuje podatke u svrhu sastavljanja korisničkog profila pod pseudonimom. U navedenu svrhu društvo etracker GmbH postavlja trajni cookie u Vašem pretraživaču koji omogućuje da isti bude ponovo prepoznat. Podaci koji su prikupljeni tehnologijom društva etracker ne koriste se za osobnu identifikaciju posjetitelja navedene stranice, te se ne spajaju sa osobnim podacima o nositelju pseudonima. Predmetnom prikupljanju i pohranjivanju podataka putem trajnog cookie-a od strane društva etracker GmbH može se u svako doba prigovoriti , što vrijedi za buduće razdoblje. Isto tako, možete postaviti svoj pretraživač na način da Vas obavještava o postavljanju cookie-a. Na taj način postavljanje cookie-a postaje za Vas transparentno. Međutim, želimo Vam ukazati kako funkcionalnost usluge u slučaju općeg neprihvaćanja cookies-a može biti ograničena.

Ova web stranica nadalje upotrebljava konverzijske alate za anonimnu internu analizu učinkovitosti postavljenih oglasa. Kada dospijete na našu web stranicu putem druge web stranice tako što kliknete na oglas Kauflanda (oglasna traka), tada se u Vašem pregledniku pohranjuje tzv. kolačić. Pomoću kolačića možemo samo ustanoviti da ste na našu stranicu dospjeli klikom na oglasnu traku. Kolačići gube svoju valjanost nakon 30 dana. Vaša identifikacija nije omogućena niti nama, niti pružatelju usluge konverzije ni u jednom trenutku. Ukoliko ne želite sudjelovati u ovoj anonimnoj analizi možete deaktivirati postavljanje kolačića putem postavki preglednika.

Osobni podaci
Razumije se kako postupamo povjerljivo s osobnim podacima koje nam stavljate na raspolaganje putem ispunjavanja kontakt-formulara ili temeljem e-maila. Vaši se podaci koriste kako bi se obradio Vaš upit. Prosljeđivanje podataka trećim osobama izvan Kaufland-grupe vrši se uz suglasnost ispitanika. U iznimnim slučajevima podatke o Vašem upitu temeljem našeg naloga obrađuje neki kooperacijski partner, a tada se brinemo o tome da isti kao brižno izabran kooperacijski partner ispunjava zakonske zahtjeve u vezi zaštiti podataka.

Savjeti za kućanstvo
Ispunjavanjem formulara "savjeti za kućanstvo" društvo KAUFLAND HRVATSKA k.d. napominje kako se objavljeni savjeti za kućanstvo pohranjuju na serveru koji se nalazi na području Savezne Republike Njemačke na neodređeno vrijeme. Isto tako, društvo KAUFLAND HRVATSKA k.d. napominje kako korisnici ove Internet stranice imaju mogućnost uvida u objavljene savjete za kućanstva u svakom trenutku.

Korištenje društvenih dodataka - "Social Plug-Ins" (Facebook Like gumb, Twitter gumb, Google +1 gumb, ili sl.)
Iz razloga zaštite podataka svjesno smo se odlučili protiv izravnog uključenja društvenih dodataka (Social Plug-Ins) na naše internetske stranice. Stoga kada otvorite našu stranicu, općenito nikakvi podaci neće biti ustupljeni pružatelju usluga društvenih medija. Na taj je način isključena mogućnost formiranja profila od strane treće osobe. Međutim, onim posjetiteljima koji bi rado željeli koristiti Social Plug-Ins ne želimo uskratiti te mogućnosti. Stoga im na raznim mjestima na našoj internetskoj stranici nudimo mogućnost aktivacije istih. Molimo Vas da uzmete u obzir da aktivacija nekog društvenog dodatka ima za posljedicu to da se određeni podaci mogu prenijeti pružatelju usluge društvenih medija, kao primjerice:

  • adresa internetske stranice na kojoj se nalazi aktivirani Social Plug-In
  • datum i vrijeme pozivanja internetske stranice odnosno aktivacije Social Plug-In-a
  • informacije o korištenom pretraživaču (browser) i korištenom operacijskom sustavu
  • Vaša aktualna IP-adres

Ukoliko ste u trenutku aktiviranja Social Plug-In-a već ulogirani na Facebook-u, tada pružatelj usluge društvenih medija iz gore navedenih podataka može također doznati i Vaše korisničko ime, a eventualno i Vaše pravo ime. Ove podatke mogu obrađivati i pružatelji usluga u zemljama izvan Europske unije. Mi nemamo utjecaja na opseg, vrstu i svrhu obrade podataka od strane pružatelja usluga. Molimo Vas da imate na umu da je pružatelj usluge društvenih medija svakako u mogućnosti s gore navedenim podacima izraditi pseudonimizirane pa čak i individualizirane korisničke profile. Aktivirani Social Plug-In možete uvijek ponovo deaktivirati. To, međutim, nema nikakvog utjecaja na podatke koji su već preneseni pružatelju usluge društvenih medija.

Deaktivirani Social Plug-In prepoznat ćete po njegovoj sivoj pozadini. Nema punjenja nikakvih eksternih sadržaja niti prenošenja podataka. Kada prvi put kliknete na Social Plug-In sa sivom pozadinom, on će biti aktiviran – Social Plug-In tada će biti prikazan u boji. Već sada se podaci prenose pružatelju usluge društvenih medija. Sada drugim klikom možete koristiti Social Plug-In.

Nakon aktiviranja Social Plug-In-a njegovo se stanje za dotičnog pružatelja usluge automatski pohranjuje za Kaufland internetsku stranicu. U tu će svrhu za Vaš pretražitelj (npr. Internet Explorer) biti postavljen kolačić (Cookie). Dodatne informacije o kolačićima možete naći u odlomku „Cookies“. Kada kasnije budete ponovo posjećivali Kaufland internetsku stranicu, dotični Social Plug-In bit će preuzet u aktivnom stanju i može se koristiti bez ponovne aktivacije. Podaci će tada biti preneseni pružatelju usluge društvenih medija izravno kod učitavanja stranice. Jednim klikom na simbol prekidača lijevo od polja dotičnog Social Plug-In-a uvijek je moguće ponovo deaktivirati aktivno stanje Plug-In-a.