hr_clanci_2

Fakultet prometnih znanosti i Kaufland uspostavljaju suradnju na području logistike

Poslovno područje Logistike tvrtke Kaufland Hrvatska k.d. već tri godine njeguje uspješnu poslovnu suradnju sa Zavodom za transportnu logistiku Fakulteta prometnih znanosti (FPZ)u Zagrebu. Suradnja je započela zapošljavanjem uspješnih studenata zadnje godine diplomskog studija Logistike u Kauflandovom logističko-distribucijskom centru (LDC), gdje i danas radi njih sedmoro. Međutim, predstavnici Kauflanda i FPZ-a vrlo brzo su uvidjeli mogućnost proširivanja ove uspješno započete suradnje, i to na korist svih zainteresiranih strana: studenata, Fakulteta i tvrtke Kaufland.

„Zavod za transportnu logistiku Fakulteta prometnih znanosti nastoji uspostaviti suradnju sa logističkim operatorima i tvrtkama koje imaju razvijen sektor logistike i koje primjenjuju inovativne tehnike u području logističkih operacija. Motivi za pokretanje suradnje s naše strane su povezivanje između gospodarskih subjekata i naše institucije s ciljem uspostave različitih oblika suradnje: unapređenja nastavnih planova u skladu s potrebama gospodarstva, povećanje zapošljavanja studenata studija Logistike te razvijanje suradnje na području komercijalnih projekata i istraživanja. U tom kontekstu pokrenuli smo suradnju s Kauflandovom Logistikom“, uvodno naglašava gospodin  prof. dr.sc. Kristijan Rogić, izvanredni profesor na Fakultetu prometnih znanosti, Zavod za transportnu logistiku.

Osim zapošljavanja diplomanata, suradnja s FPZ-a proširila se na provođenje terenske nastave za studente smjera Logistike u Kauflandovom centralnom skladištu u Jastrebarskom. Tijekom  jednodnevnog obilaska skladišta u pratnji Kauflandovih logističara studenti se upoznaju s poslovanjem jednog od najmodernijih i tehnološki najnaprednijih logističko-distribucijskih centara u Hrvatskoj, usvajajući znanja o prijemu, manipulaciji i protoku robe te upravljanju osnovnim skladišnim procesima.

 

„Ne želimo se zadržati samo na terenskoj nastavi. Želimo pratiti studente tijekom cijelog njihovog školovanja: od terenske nastave, preko prakse, sudjelovanja u natjecanjima u logističkim simulacijama, pa sve do mogućeg zaposlenja u Kauflandu u svojstvu pripravnika. Kroz svu tu suradnju promatramo studente, pratimo njihove reakcije i pitanja, jer želimo prepoznati autentični interes za radom u Logistici. To su snage kakve nam trebaju“, kaže Tomislav Radičić, rukovoditelj organizacijske jedinice Skladište / Komisioniranje, ujedno i začetnik suradnje sa FPZ-om zajedno s tadašnjim direktorom LDC-a.

Nakon odobrenja od strane Uprave Kauflanda, koje se očekuje do kraja veljače, program suradnje s Fakultetom prometnih znanosti trebao bi se proširiti i na druge oblike.

Proširenje suradnje bi se za početak odnosilo na izradu diplomskih radova studenata diplomskog studija Logistike.  Teme bi se definirale u uskoj suradnji Kauflanda i Fakulteta, a u ovisnosti o Kauflandovim potrebama za unapređenjem u određenim dijelovima svojih logističkih procesa. Student bi odabrao jednu od ponuđenih tema i obradio je uz pristup svim dostupnim resursima i podršku Kauflandovih stručnjaka.

Nadalje, od proljeća ove godine Kauflandov logističko-distribucijski centar u Jastrebarskom primao bi  studente FPZ-a na stručnu praksu. Kaufland već dulje vrijeme njeguje suradnju s lokalnom akademskom zajednicom primajući studente raznih fakulteta na obaveznu ili dobrovoljnu praksu. Svaki Kauflandov praktikant dobije strukturirani plan prakse i mentora koji je zadužen da se taj plan prakse i ostvari. Praktikanti u Kauflandu tako nisu samo puka ispomoć, već se strukturirano upoznaju s poslovanjem u organizacijskoj jedinici kojoj su dodijeljeni te im se povjeravaju jednostavniji, ali stručni, zadaci koje obavljaju uz potporu mentora i ostalih djelatnika.

Sljedeći oblik suradnje bilo bi zapošljavanje uspješnih diplomanata FPZ-a u svojstvu pripravnika. „Pripravnici bi prolazili naš detaljni selekcijski proces“, naglašava gospodin Siniša Jurenec, rukovoditelj poslovnog područja Logistika u Kauflandu, „koji se sastoji od nekoliko krugova intervjua s rukovodstvom Logistike te od jednog dana koji provode na licu mjesta, u Logističko-distribucijskom centru. Tijekom tog dana s našim rukovoditeljima prolaze kroz sve sektore i upoznaju se s osnovama skladišnog poslovanja. Po završetku obilaska imaju završni intervju s rukovodstvom poslovnog područja Logistike, u kojem dobiju priliku iznijeti svoja zapažanja i postaviti sva pitanja koja ih zanimaju. S druge strane“, ističe Jurenec, „mi tijekom cijelog dana promatramo kandidate i njihove reakcije, pratimo njihova pitanja i zapažanja, kako bismo procijenili koliko je dotični kandidat istinski zainteresiran za takvu vrstu posla“. Zaposlenjem u Kauflandovoj Logistici u svojstvu pripravnika započeo bi njihov put razvoja u poduzeću. „Svakom pripravniku bit će omogućeno strukturirano uhodavanje uz mentora. Tijekom pripravništva zaposlenik bi prošao sve sektore u Logističko-distribucijskom centru i upoznao se sa svim poslovnim procesima u poduzeću. Također, bila bi mu omogućeno i dodatno školovanje u inozemstvu, u jednom od Kauflandovih logističko-distribucijskih centara,“ završno će Jurenec.

Osim navedenih predviđeni su i drugi oblici suradnje, kao na primjer suradnja na organizaciji i realizaciji znanstveno-stručnog skupa Znanost i razvitak prometa, koji Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu organizira već dugi niz godina, te suradnja na provođenju znanstvenih istraživanja u području optimizacije logističkih procesa. Također, razmatra se i mogućnost organiziranja logističkih praktikuma u Kauflandovom logističkom centru, odnosno studentskih natjecanja u logističkim simulacijama.

Sve ove aktivnosti nesumnjivo će doprinijeti povezivanju ove gospodarske grane i relevantne akademske zajednice, čineći akademsku zajednicu osjetljivijom na potrebe privrede, a privredu će približiti studentima, omogućujući im da se dovoljno rano na svom profesionalnom putu upoznaju s radom u jedno tako velikom sustavu kao što je Kauflandov logistički centar sa svim pratećim procesima i tehnologijama.

Prednosti ovakvog povezivanja gospodarstva i akademske zajednice su višestruke. „Studentima se kroz ovakve oblike suradnje omogućuje upoznavanje potencijalnih poslodavaca, njihovog načina rada te različitih tehnologija i opreme koja se primjenjuje u praksi. Nadalje, studentima završih godina omogućuje se uključivanje u programe koje tvrtke provode za uključivanje pripravnika u radni proces:  npr. izrada diplomskih radova temeljenih na praktičnim problemskim zadacima, organizacija stručne prakse studenata pri kraju studija gdje bi i potencijalni poslodavci mogli steći uvid u sposobnosti potencijalnih kandidata za posao i sl.“, naglašava profesor Rogić. S druge strane, i sam Fakultet prometnih znanosti profitira od ovakvih oblika suradnje s gospodarskim subjektima: „Prednosti ovakve suradnje za Fakultet manifestiraju se na različitim područjima: na području cjeloživotnog obrazovanja, razvoju i primjeni inovativnih tehnologija, na razvoju i unapređenju programa školovanja te suradnji na komercijalnim i razvojnim projektima u sektoru logistike i distribucije“.

Prednosti svakako ima i Kaufland: „Uspostavljajući ovakve raznovrsne oblike suradnje s Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu svakako doprinosimo imidžu Kauflanda kao poželjnog poslodavca na tržištu radne snage“, iznosi Jurenec. „Ne postoji puno poslodavaca koji njeguju aktivnu suradnju s akademskom zajednicom i koji su spremni svoje materijalne i ljudske resurse staviti na raspolaganje jednoj znanstvenoj instituciji na obostranu korist. Nadalje, Kaufland kroz ovakvu suradnju osigurava stalan dotok obrazovane i motivirane radne snage koja će, nakon temeljite obuke i razvoja u poduzeću, biti spremna preuzeti odgovorne, između ostalog i rukovodeće, pozicije. Surađujući s Fakultetom prometnih znanosti Kaufland će profitirati i time što će studenti kroz diplomske radove, praksu i logističke praktikume analizirati postojeće skladišno-logističke procese u poduzeću i razraditi prijedloge za njihovu optimizaciju.“

U konačnici, od ovakvih oblika suradnje i povezivanja gospodarstvenika i akademske zajednice trebalo bi profitirati i hrvatsko gospodarstvo u cjelini. „Hrvatsko gospodarstvo kroz ovakve oblike suradnje može dobiti kvalitetnije kadrove na razini sveučilišnog obrazovanja koji će biti spremniji za uključivanje u radni proces. Budući da logistički sektor zahtijeva stalnu promjenu i unapređenje logističkih procesa i operacija, suradnja sa znanstvenim institucijama omogućuje gospodarskim subjektima primjenu i uvođenje naprednih logističkih sustava, procjenu učinkovitosti postojećih sustava  kroz znanstvene i razvojne projekte“, zaključuje prof. Rogić.