Pravne napomene i zaštita podataka

Načela privatnosti za www.kaufland.hr u skladu s čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Želimo da se prilikom posjeta našoj internetskoj stranici osjećate dobro i sigurno. Zaštita vaše privatnosti veoma nam je važna jer zaštitu osobnih podataka shvaćamo kao značajku kvalitete koja se odnosi na kupca. Cilj sljedećih načela privatnosti jest da vas informiraju o tome kako Kaufland postupa s prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.

 

1. Voditelj obrade u smislu čl. 4. t. 7. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

Telefon +385 1 2353-555

e-pošta service@kaufland.hr

 

2. Obrazac za kontakt / kontakt e-mailom / telefonski pozivi

Svrha obrade podataka / pravna osnova: S podacima koje nam ustupate prilikom popunjavanja obrasca za kontakt, telefonskog poziva ili e-maila postupamo povjerljivo. Vaše podatke upotrebljavamo isključivo u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Pravnu osnovu za obradu podataka čini čl. 6. st. 1 t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Legitimni interes tvrtke Kaufland proizlazi iz interesa da odgovorimo na zahtjeve naših kupaca i posjetitelja ove internetske stranice i tako održimo i potičemo njihovo zadovoljstvo.

Primatelji / kategorije primatelja: U načelu ne prosljeđujemo podatke trećim stranama izvan Kaufland grupacije. U iznimnom slučaju podatke na naš nalog obrađuju izvršitelji obrade. Njih smo pažljivo odabrali i provjerili te su obvezani ugovorom prema čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Nadalje, postoji mogućnost da za obradu vašeg zahtjeva dijelove tog zahtjeva moramo proslijediti ugovornim partnerima (npr. dobavljačima u slučaju zahtjeva specifičnog za pojedinačni proizvod).
U tim se slučajevima zahtjev prethodno anonimizira tako da se treća strana ne može povezati s vama. Ako se vaši podaci u pojedinačnom slučaju trebaju proslijediti dalje, o tome ćemo vas prethodno obavijestiti i tražiti vašu privolu.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Sve osobne podatke koje nam ustupite putem zahtjeva (prijedlozi, pohvale ili kritike) na ovoj internetskoj stranici ili putem e-maila obrisat ćemo tj. na siguran način anonimizirati najkasnije 90 dana nakon našeg posljednjeg odgovora. Rok čuvanja od 90 dana proizlazi iz činjenice da nas nakon odgovora kao kupac možete ponovno kontaktirati zbog iste stvari, a mi se u tom slučaju moramo moći nadovezati na prethodnu korespondenciju. Iskustvo je pokazalo da nakon 90 dana od našeg odgovara više ne pristižu povratna pitanja.

 

3. Kaufland korisnički račun i popis za kupovinu

Na ovoj web stranici imate mogućnost stvoriti korisnički račun (Kauflandov korisnički račun) te u njemu ažurirati i dijeliti popise za kupnju.

Svrha obrade podataka / zakonska osnova: Kauflandov korisnički račun potreban Vam je kako biste mogli kreirati "popise za kupnju" kao podsjetnike. Virtualni popis za kupnju olakšava kupnju, omogućavajući Vam prethodno digitalno pretraživanje postojećih proizvoda. Također, imate mogućnost pristupa receptima na ovoj web stranici, a pritom jednim klikom možete sve potrebne sastojke dodati svom popisu za kupnju. Svoj popis za kupnju možete ispisati ili ga putem Kauflandove aplikacije prikazati na mobilnom uređaju prilikom kupnje. Također možete poslati popis za kupnju drugom vlasniku Kauflandova korisničkog računa putem e-pošte ili WhatsApp aplikacije, kako bi on, npr. mogao obaviti kupnju. U tu svrhu postoji poveznica koju možete samostalno poslati putem e-pošte ili WhatsApp računa.

U svrhu kreiranja korisničkog računa od Vas ćemo zatražiti i koristiti sljedeće podatke kao obavezne podatke: Vaše ime i prezime, adresu e-pošte ili alternativno broj Vašeg pametnog telefona te lozinku koju ste osobno odabrali. Vaša e-mail adresa ili alternativno navedeni broj mobilnog telefona služe samo kao korisničko ime za uporabu i prijavu na stranicu www.kaufland.hr, ili (ako je koristite) u Kauflandovu aplikaciju. Vaše će ime i prezime Kaufland koristiti samo kako bismo Vas mogli osloviti imenom i prezimenom.

Osim toga, prilikom korištenja funkcije "popis za kupnju", artikli koje ste označili spremaju se na Kauflandov korisnički račun . Daljnja obrada podataka Vašeg Kauflandovog korisničkog računa ili kreiranih lista za kupnju neće se provoditi bez izričitog posebnog pristanka. Zakonski temelj za obradu podataka u okviru Vašeg korištenja Kauflandovog korisničkog računa i popisa za kupnju je članak 6. stavak 1. f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Opravdani interes Kauflanda proizlazi iz interesa da kupcu pruži željene proširene funkcije Kauflandova korisničkog računa.  

 

4. Prijava putem društvene mreže

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Nudimo vam mogućnost da se registrirate ili prijavite putem svojeg Facebook računa, Google + računa ili Twitter računa na www.kaufland.hr ili na Kaufland aplikaciji (prijava putem društvene mreže). U tom slučaju nije potrebno dodatno kreirati Kaufland korisnički račun na ovoj internetskoj stranici. Vaš korisnički račun za društvenu mrežu (Google +, Facebook ili Twitter) povezuje se s Kaufland korisničkim računom tako da s pomoću svojeg korisničkog računa za društvenu mrežu možete potvrditi svoju autentičnost s obzirom na Kaufland korisnički račun i tamo se prijaviti. Prednost toga je da ne morate pamtiti novu lozinku za Kaufland korisnički račun. Povezivanjem računa od tvrtki Facebook Inc., Twitter Inc. odn. Google Inc. automatski primamo sljedeće informacije:

 • Numerički identitet za društvenu mrežu,
 • Ime i prezime
 • Spol
 • Korisničko ime za Twitter, Google +, odn. Facebook
 • Je li račun verificiran (verified), npr. „Da”
 • Poveznica na vaš javni profil odabrane društvene mreže.

Pravnu osnovu za obradu vaših podataka u okviru korištenja opcionalne prijave putem društvene mreže čini vaša privola u nastavku u skladu s čl. 6. st. 1 t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). U slučaju korištenja prijave putem društvene mreže pristajete na prikupljanje, obradu i korištenje vaših podataka kako je navedeno u nastavku:

Pristajem na to da pružatelj usluga moje društvene mreže (Twitter, Facebook ili Google +) u okviru postupka prijave na društvene mreže prosljeđuje tvrtki Kaufland sljedeće podatke:

 • Numerički identitet za društvenu mrežu,
 • Ime i prezime
 • Spol
 • Korisničko ime za Twitter, Google +, odn. Facebook
 • Je li račun verificiran (verified), npr. „Da”

Kaufland navedene podatke smije pohraniti na moj osobni „Kaufland korisnički račun” te ih upotrebljavati isključivo u svrhe prijave i za oslovljavanje na korisničkom računu. Svjestan sam činjenice da će, ako upotrebljavam prijavu putem društvene mreže, operater odgovarajuće društvene mreže automatski saznati da je moj korisnički račun povezan s Kaufland korisničkim računom na stranici www.kaufland.hr.

Ovu privolu možete u svakom trenutku opozvati s učinkom za budućnost putem e-maila na opoziv@kaufland.hr. U tom slučaju više ne možete upotrebljavati funkciju prijave putem društvene mreže, već se morate na uobičajen način registrirati za Kaufland korisnički račun. 
Osim toga, svi vaši podaci koji su se do tog trenutka pohranjivali na temelju ove privole bit 
će izbrisani.

Ostale informacije o prijavi na Twitter, Facebook i/ili Google + i o postavkama
privatnosti vašeg korisničkog računa za društvenu mrežu pronaći ćete
u napomenama o zaštiti podataka i uvjetima korištenja za Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/privacy?lang=hr),
odn. Google + (http://www.google.com/policies/privacy/?hl=hr).

Primatelji / kategorije primatelja: Pristup podacima vašeg Kaufland korisničkog računa u načelu imaju samo stručni sektori unutar društva Kaufland Hrvatska k.d. koji su ovlašteni za održavanje stranice www.kaufland.hr i Kaufland korisničkih računa. Podaci se ne prosljeđuju trećim stranama izvan Kaufland grupacije.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Podaci o prijavi putem društvene mreže se do opoziva pohranjuju i upotrebljavaju kako je opisano.

 

5. Nagradne igre

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Možete sudjelovati u raznim Kaufland nagradnim igrama na našoj internetskoj stranici, u našem newsletteru ili putem Kaufland aplikacije. Osobni podaci koje nam ustupite u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri upotrebljavat će se isključivo za provođenje nagradne igre (određivanje pobjednika, obavještavanje pobjednika, slanje nagrade), osim ako u posebnim načelima privatnosti za određenu nagradnu igru nije drugačije određeno ili ako nam niste dali dodatnu izričitu privolu. Pravnu osnovnu za obradu podataka u okviru nagradnih igara u slučaju vašeg sudjelovanja načelno čini čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Europske unije.
U slučaju davanja dodatne izjave o privoli u okviru nagradne igre pravnu osnovu za obradu podataka na temelju privole čini čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako ste u okviru nagradne igre dali svoje privole, možete ih u svakom trenutku opozvati s učinkom za budućnost. Pojedinosti su u tim slučajevima regulirane u posebnim načelima privatnosti određene nagradne igre.

Primatelji / kategorije primatelja: Pristup podacima koji su prikupljeni u okviru nagradnih igara
u načelu imaju samo stručni sektori unutar društva Kaufland Hrvatska k.d. koji je provodio određenu nagradnu igru. Podaci se prosljeđuju trećim stranama samo ako je to nužno potrebno za provođenje nagradne igre odnosno za slanje nagrade (npr. slanje nagrade putem sponzora nagradne igre) ili ako ste nam za to dali svoju izričitu privolu.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Podaci o sudionicima brišu se nakon završetka nagradne igre i objave pobjednika. U slučaju materijalne nagrade podaci o pobjedniku čuvaju se za cijelo vrijeme trajanja zakonskog prava iz jamstva kako bi se u slučaju nekog nedostatka na nagradi po potrebi mogao omogućiti njezin popravak ili zamjena.

 

6. Privola za primanje promidžbenog newslettera putem e-maila

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Imate mogućnost da se putem raznih kanala prijavite na jedan od naših Kaufland newslettera (putem ove internetske stranice, stranice nagradnih igara, akcija, pisanim putem u trgovini, telefonskim putem preko službe za korisnike). Pravnu osnovnu za obradu podataka u okviru slanja newslettera čini vaša privola u skladu s čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Svrha obrade podataka u okviru prijave za Kaufland newsletter jest informiranje primatelja newslettera o proizvodima, nagradnim igrama, akcijama, anketama i uslugama Kaufland grupacije. Nakon slanja obrasca za prijavu primit ćete poruku e-maila s poveznicom za potvrdu (double opt-in metoda). Ako u roku od 14 dana kliknete na poveznicu koju ste primili e-mailom, bit ćete prijavljeni na dotični newsletter. To će vam se prikazati kada ćete biti preusmjereni na Kaufland stranicu za potvrdu.

Potvrdom prijave potvrđujete svoju privolu za obradu vaših podataka u svrhu navedenu u izjavi o privoli. Bez privole ili aktiviranja poveznice za potvrdu ne možemo vam poslati newsletter.

Ako se prijavite na besplatni Kaufland newsletter, pristajete na to da društvo Kaufland Hrvatska k.d. obrađuje Vašu adresu e-maila i zemlju u kojoj prebivate kao obavezne podatke kako bi vam e-mailom moglo poslati Kaufland newsletter koji se odnosi na Vašu zemlju te vas u tom newsletteru informirati o proizvodima, nagradnim igrama, akcijama, anketama i uslugama Kaufland grupacije. Osim toga, pristajete na to da temeljem Vašeg zapisa podataka utvrdimo koja vam je Kaufland poslovnica najbliža te da je u slučaju Vaše potvrde dodamo Vašem zapisu podataka za newsletter kako bismo vam u newsletteru mogli prikazivati ponude koje se odnose na tu poslovnicu (više informacija o tome pronaći ćete u poglavlju „Automatski pretraživač poslovnica” u odredbama o zaštiti podataka). Nadalje, pristajete na to da smijemo pohraniti informacije o načinu na koji ste započeli postupak prijave na newsletter (npr. putem obrasca za kontakt, obrasca za nagradnu igru ili izravno putem stranice za prijavu na newsletter) kako bismo poboljšali mogućnosti prijave na newsletter. Ako prilikom prijave dobrovoljno navedete opcionalne podatke o sebi (oslovljavanje, ime, prezime), pristajete na to da te podatke upotrijebimo za dodavanje osobnog oslovljavanja 
u Vašem newsletteru.

Privolu za prijavu na Kaufland newsletter možete opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost tako da u newsletteru kliknete na odgovarajuću poveznicu za odjavu ili pošaljete poruku e-maila na opoziv@kaufland.hr. U tom slučaju više nećete primati newsletter. Osim toga, možete u svakom trenutku mijenjati ili brisati pojedinačne opcionalne podatke. Poveznicu za to pronaći ćete pri dnu newslettera.

Primatelji / kategorije primatelja: Pristup podacima koji su prikupljeni u okviru prijave na newsletter u načelu ima samo stručni sektor unutar društva Kaufland Hrvatska k.d. koji je zadužen za provođenje i podršku slanja newslettera. Ako se za slanje newslettera angažiraju vanjski obrađivači naloga, isti su obvezani ugovorom u skladu s čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) te je na odgovarajući način provjereno pridržavaju li se prikladnih organizacijskih i tehničkih sigurnosnih mjera.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Ako opozovete svoju privolu za primanje jednog ili više različitih Kaufland tematskih newslettera, podaci vašeg pretplatničkog profila odmah se blokiraju te se potom brišu. U tom slučaju više nećete primati nikakve personalizirane reklame (tj. personalizirane newslettere, informativni e-mail i sl.).

 

7. Automatski pretraživač poslovnica

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Naš je cilj da Vam se prilikom posjeta našoj internetskoj stranici automatski prikazuju aktualne ponude i informacije koje se odnose na vašu regiju. Stoga ova internetska stranica prilikom prvog pozivanja putem krajnjeg uređaja (računalo, prijenosno računalo, pametni telefon, tablet) upotrebljava takozvanu API funkciju geolokacije. Pritom klijent prilikom prvog pozivanja ove internetske stranice poziva razne geoinformacije o krajnjem uređaju (GPS podatke, podatke o WLAN mreži na koju je uređaj možda prijavljen / geoinformacije korištene IP adrese) kako bi mogao utvrditi lokaciju uređaja. O kojim se podacima točno radi ovisi, između ostalog, o postavkama Vašeg krajnjeg uređaja. Utvrđivanje lokacije Vašeg uređaja pritom samostalno provodi preglednik odnosno operacijski sustav na Vašem krajnjem uređaju te to ne čini dio obrade podataka tvrtke Kaufland. Mi ne pohranjujemo podatke o lokaciji. Oni se upotrebljavaju samo u stvarnom vremenu kako bi se odredila najbliža Kaufland poslovnica s obzirom na trenutačnu lokaciju te kako bi se ista predložila kao relevantna poslovnica. U svakom trenutku možete ručno promijeniti poslovnicu koju vam preporučuje pretraživač poslovnica. Informacija o tako odabranoj poslovnici zatim se pohranjuje u trajnom kolačiću u pregledniku Vašeg krajnjeg uređaja kako biste i pri sljedećim posjetima našoj internetskoj stranici mogli vidjeti ponude relevantne za Vašu lokaciju. Pravnu osnovu za ovu obradu podataka čini čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (obrada podataka potrebna za prikaz informacija koje su vjerojatno relevantne za korisnika).

Primatelji / kategorije primatelja: U okviru određivanja poslovnice postavlja se kolačić koji sadrži isključivo informaciju o tome koja Vam je poslovnica dodijeljena. Taj se kolačić automatski očitava prilikom sljedećeg posjeta našoj internetskoj stranici. Osim toga, nitko u načelu nema pristup informaciji o tome koja Vam je poslovnica dodijeljena, osim ako nam za to niste dali posebnu izričitu privolu koja glasi drugačije.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Informacija o dodijeljenoj poslovnici ostaje pohranjena u odgovarajućem kolačiću poslovnice Vašeg preglednika sve dok ga ne obrišete
ili si sami ručno ne dodijelite novu poslovnicu.

 

8. Upotreba kolačića

Na ovoj internetskoj stranici upotrebljavaju se takozvani „kolačići”. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se prilikom posjeta našoj internetskoj stranici šalju s našeg internetskog poslužitelja na Vaš krajnji uređaj (osobno računalo, prijenosno računalo, pametni telefon ili tablet) te se tamo pohranjuju u internetskom pregledniku kojim se koristite. Upotrijebljeni kolačići mogu ispunjavati različite funkcije. U odlomcima u nastavku pronaći ćete informacije o pojedinačnim namjenama raznih kolačića koji se mogu upotrebljavati.

Svoj preglednik možete podesiti tako da Vas obavještava o postavljanju kolačića. Tako možete imati jasan uvid u upotrebu kolačića. Osim toga, preglednik možete podesiti tako da generalno ne prihvaća kolačiće ili da ne prihvaća kolačiće pojedinačnih davatelja usluga. No imajte na umu da to može ugroziti funkcionalnost ove internetske stranice.

8.1 Internetsko praćenje s pomoću usluge Adobe Analytics

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Informacije koje pristižu tijekom Vašeg korištenja naših internetskih stranica (to su: stranica s koje je zatražena datoteka, ime datoteke, datum i vrijeme upita, količina prenesenih podataka, status pristupa poput „Datoteka prenesena”, „Datoteka nije pronađena” itd., opis tipa korištenog internetskog preglednika i anonimna IP adresa skraćena za zadnje tri znamenke) upotrebljavamo za vođenje korisnika, statističke procjene, prilagodbu naših internetskih stranica Vašim potrebama, za prikaz reklama na internetskoj stranici (prikaz informacija o proizvodima na odgovarajućim aktivnim poljima ove internetske stranice koje odgovaraju sadržajima na koje ste kliknuli na www.kaufland.hr) te za sprečavanje nepravilnih upita naše internetske ponude. Za to upotrebljavamo kolačiće koji tijekom sesije upravljaju vašom povezanošću s našim internetskim stranicama. U tu svrhu društvo Adobe Systems GmbH, koje smo za to ovlastili, postavlja trajni kolačić u Vaš internetski preglednik kako bi se kreirao pseudonimizirani korisnički profil. Putem tog trajnog kolačića omogućuje se ponovno prepoznavanje Vašeg preglednika prilikom sljedećeg posjeta ovoj internetskoj stranici. To služi u promidžbene svrhe, za istraživanje tržišta i za ciljano oblikovanje naše internetske stranice.

Podaci koji se prikupe s pomoću tehnologije Adobe-Analytics neće se upotrebljavati za osobnu identifikaciju posjetitelja ove internetske stranice. Podaci o korištenju koji su pohranjeni u kolačiću također se ne povezuju s osobnim podacima o nositelju pseudonima. Pravnu osnovu za ovu pohranu podataka i korištenje putem trajnog kolačića čini čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na prikupljanje i pohranu podataka s pomoću trajnog kolačića koje vrši društvo Adobe Systems GmbH s učinkom za budućnost. U tu svrhu samo morate kliknuti ovdje na odgovarajuću poveznicu (ili niže pod 8.8) te na sljedećoj stranici potvrditi svoj prigovor. Usluga Adobe u tom slučaju u vašem pregledniku postavlja trajni kolačić „Do not track” („Ne prati”) tako da se tehnologija Adobe prestaje upotrebljavati.

Primatelji / kategorije primatelja: Vaši se podaci u okviru obrade podataka unutar društva Kaufland Hrvatska k.d. otkrivaju/prosljeđuju sljedećim primateljima (Kauflandov stručni sektor za marketing / korporativne komunikacije). U slučaju da Adobe ili drugi tehnički pružatelji usluga pristupe podacima u svrhu podrške, s njima su sklopljeni ugovori o obradi podataka u skladu s čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

8.2 Google alat za konverziju (Google Conversion Tool)

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Nadalje, ova internetska stranica upotrebljava Google alat za konverziju za pseudonimnu unutarnju analizu učinkovitosti prikazanih oglasa. Ako dospijete na našu internetsku stranicu tako što na nekoj drugoj internetskoj stranici kliknete na Kauflandov oglas koji je tamo postavljen (tekstualni oglasi, reklamni natpisi), tamošnji reklamni natpis postavit
će kolačić u Vašem programu preglednika. Ako se u slučaju reklamnog natpisa radilo o reklamnoj kampanji koja je naručena od tvrtke Google, prilikom klika na reklamni natpis Google će postaviti odgovarajući kolačić. Pritom ni naš partner za konverziju ni Kaufland ne mogu vidjeti koje druge internetske stranice ste pozivali. Mi pritom ne prikupljamo i ne primamo informacije koje bi mogle osobno identificirati korisnika. Informacije koje su prikupljene s pomoću praćenja konverzija služe isključivo za izradu statistika o uspjehu i upotrebi naših kampanja. Ti kolačići postaju nevažeći nakon 30 dana. Pravnu osnovu za navedenu upotrebu tehnologije kolačića čini čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako ne želite sudjelovati u toj analizi, možete u postavkama preglednika deaktivirati postavljanje kolačića ili ovdje (ili niže pod 8.8) podnijeti prigovor.

Primatelji / kategorije primatelja: Informacija o tome da ste na našu internetsku stranicu dospjeli kao anonimni posjetitelj putem Kauflandovog reklamnog natpisa očitava se iz Vašeg kolačića te je mi
i naši partneri za konverziju (npr. Google) obrađujemo. Pritom se Vaši osobni podaci ne prosljeđuju.

8.3 Google prikazivačka mreža

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Osim toga, na svojim internetskim stranicama upotrebljavamo i tehnologije remarketinga tvrtke Google. Pritom upotrebljavamo kolačiće kako bismo na temelju evidentiranih podataka (posjet našoj internetskoj stranici uključujući datum i vrijeme posjeta, preferirani jezik, tip preglednika, operacijski sustav) ponovno prepoznali Vaše računalo na drugim internetskim stranicama koje sudjeluju u Google prikazivačkoj mreži i na njima Vam predstavili reklamne oglase koji su izrađeni u skladu s Vašim pretpostavljenim interesima.
Pravnu osnovu za navedenu upotrebu tehnologije kolačića čini čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). S pomoću alata Upravitelj postavki oglasa tvrtke Google možete pregledati, ukloniti i dodati kategorije prema kojima Vam se putem ove tehnologije na čitavoj Google prikazivačkoj mreži prikazuju reklame prilagođene Vašim interesima. S pomoću ovog alata možete se generalno suprotstaviti upotrebi kolačića za prilagođavanje reklama vašim interesima na Google prikazivačkoj mreži tako da preuzmete i instalirate dodatak preglednika za deaktivaciju kolačića za postavke oglasa. Ostale informacije o personaliziranom prikazivanju oglasa putem tvrtke Google možete pronaći
ovdje.

Primatelji / kategorije primatelja: Čim na internetu istim programom preglednika posjetite ostale internetske stranice čiji su operateri na njih postavili reklamne površine Google prikazivačke mreže, ti će operateri internetskih stranica automatski očitati informacije iz kolačića te će se one upotrijebiti kako bi Vam se u reklamnim natpisima prikazao sadržaj koji bi Vam mogao biti zanimljiv.
Ostali operateri stranica ne pohranjuju ove informacije izvan ove privremene anonimne procjene.

8.4 Tracking Pixel Midas Network

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Na svojim internetskim stranicama upotrebljavamo i tehnologije remarketinga tvrtke Midas Network. Pritom upotrebljavamo kolačiće kako bismo na temelju evidentiranih podataka (posjet našoj internetskoj stranici uključujući datum i vrijeme posjeta, preferirani jezik, tip preglednika, operacijski sustav) ponovno prepoznali Vaše računalo na drugim internetskim stranicama koje sudjeluju u Midas globalnoj mreži i na njima Vam predstavili reklamne oglase koji su izrađeni u skladu s Vašim pretpostavljenim interesima.
Pravnu osnovu za navedenu upotrebu tehnologije kolačića čini čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Detaljne informacije o pravilima privatnosti tvrtke Midas Network možete pronaći na stranici https://www.midas-network.com/privacyTermsWeb.htm.

Primatelji / kategorije primatelja: Čim na internetu istim programom preglednika posjetite ostale internetske stranice čiji su operateri na njih postavili reklamne površine Midas globalne mreže, ti će operateri internetskih stranica automatski očitati informacije iz kolačića te će se one upotrijebiti kako bi Vam se u reklamnim natpisima prikazao sadržaj koji bi Vam mogao biti zanimljiv.
Ostali operateri stranica ne pohranjuju ove informacije izvan ove privremene anonimne procjene.

8.4 Facebookova tehnologija za konverziju

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Na svojim internetskim stranicama upotrebljavamo usluge „Facebook Conversion Pixel” i „Facebook Remarketing”. Zahvaljujući usluzi Facebook Conversion Pixel mi i Facebook možemo prepoznati da je netko kliknuo na naš reklamni oglas na Facebooku te se tako preusmjerio na našu stranicu. No pritom ne možemo vidjeti koje ste ostale internetske stranice pozivali. Informacije koje su prikupljene s pomoću usluge Facebook Conversion Pixel služe isključivo za izradu statistika o uspjehu i upotrebi naših reklamnih oglasa na stranicama Facebooka. No mi pritom ne prikupljamo i ne primamo informacije koje bi mogle osobno identificirati korisnika. Zahvaljujući tehnologiji Facebook Remarketing možemo se putem ciljanih reklama na internetskim stranicama Facebooka ponovno obratiti korisnicima koji su posjetili naše internetske stranice. No mi ne prikupljamo i ne primamo informacije o tome kojim se korisnicima Facebooka zapravo prikazuje ciljana reklama. U ovom slučaju također nije moguća identifikacija pojedinačnih korisnika.
Pravnu osnovu za ovu obradu podataka čini čl. 6. st. 1 t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
U tu svrhu samo morate ovdje kliknuti na sljedeću poveznicu (ili niže pod 8.8) te na sljedećoj stranici potvrditi svoj prigovor.

Više informacija o namjenama te opsegu prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka koje vrši Facebook kao i mogućim postavkama za zaštitu Vaše privatnosti u okviru Facebooka pronaći ćete u Facebookovim Pravilima o upotrebi podataka. Putem saveza Digital Advertising Alliance u SAD-u, saveza Digital Advertising Alliance of Canada u Kanadi, saveza European Interactive Digital Advertising Alliance u Europi odnosno putem postavki vašeg krajnjeg uređaja možete deaktivirati opciju koja Facebooku i ostalim društvima koja sudjeluju omogućuje da Vam na mreži prikazuju reklamne oglase koji se temelje na Vašim interesima.

Primatelji / kategorije primatelja: Zahvaljujući usluzi Facebook Conversion Pixel mi i Facebook možemo prepoznati da je netko kliknuo na naš reklamni oglas na Facebooku te se tako preusmjerio na našu stranicu. Informacije o Vašem korištenju ove internetske stranice generirane putem kolačića i/ili grafika prosljeđuju se na server tvrtke Facebook u SAD-u i tamo se pohranjuju.
Facebook upotrebljava informacije primljene ovim putem za procjenu Vašeg korisničkog ponašanja s obzirom na oglase na Facebooku. Facebook će navedene informacije po potrebi proslijediti trećoj strani ako je to zakonski propisano ili ako treća strana obrađuje te podatke po nalogu Facebooka. Facebook neće povezivati Vašu IP adresu s ostalim spremljenim podacima.

8.5 Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane u slučaju kolačića

Kolačići sesije brišu se po završetku Vaše internetske sesije (zatvaranje programa preglednika).
Trajni kolačići ostaju pohranjeni u Vašem pregledniku sve dok ih sami ručno ne izbrišete.

8.6 Sažetak svih opcija prigovora

Na ovoj internetskoj stranici integrirani su sljedeći alati za praćenje i analizu u smislu čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Možete podnijeti prigovor na njihovu upotrebu klikom na odgovarajuće poveznice s učinkom za budućnost:

Naziv usluge

Mogućnost prigovora

Adobe sustav internetskog praćenja (Adobe Webtracking System)

Poveznica

Facebookova tehnologija za konverziju

Poveznica

Google alat za konverziju (Google Conversion Tool)

Poveznica

Google prikazivačka mreža

Poveznica

Midas globalna mreža

Poveznica

 

9. Internetska anketa

Internetsku anketu provodi društvo MaritzCX GmbH po nalogu tvrtke Kaufland. U okviru ankete ne prikupljaju se nikakvi osobni podaci. Stoga se Vaši odgovori obrađuju anonimno i povjerljivo. Poštuju se sve odredbe o zaštiti podataka te se Vaši podaci ne upotrebljavaju u reklamne ili marketinške svrhe.

 

10. Integrirani Youtube videozapisi

Ponekad se na nekim podstranicama ili jednim dijelom na početnoj stranici www.kaufland.hr mogu nalaziti videozapisi u Youtube okviru spremni za reprodukciju. Čim pokrenete videozapis, putem okvira pristupate internetskoj stranici www.youtube.de tvrtke Google Inc. Mi ne utječemo na opseg podataka ni na to kako tvrtka Google Inc. postupa s Vašim podacima kada pristupite internetskoj stranici Youtube. U ovom je slučaju sva pravna odgovornost na tvrtki Google Inc. Više informacija
o tome kako Google postupa s Vašim podacima pronaći ćete na sljedećoj poveznici: https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=hr

 

11. Šifriranje

Poduzimamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo Vaše podatke što više zaštitili od neželjenih pristupa. Osim zaštite radnog okruženja upotrebljavamo i metode šifriranja. Informacije koje ste naveli prenose se u šifriranom obliku putem SSL protokola (Secure Socket Layer) te se na autentičan način provjeravaju kako bi se izbjegla mogućnost da ih treća strana zloupotrebljava. To se može prepoznati po simbolu zaključane brave u statusnoj traci vašeg preglednika te adresi koja počinje s „https....”.

 

12. Vaša prava

Prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imate pravo na zahtjev besplatno dobiti informacije o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni kod tvrtke Kaufland.

Nadalje, ako postoje zakonski preduvjeti, imate pravo na ispravak (čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)), brisanje (čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)) i ograničenje obrade (čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)) vaših osobnih podataka.

Ako se obrada podataka temelji na čl. 6. st. 1. t. (e) ili (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), imate pravo na prigovor u skladu s čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako podnesete prigovor na obradu podataka, ona se neće primjenjivati u budućnosti, osim ako voditelj obrade ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za daljnju obradu koji su jači od Vašeg interesa za opozivom.

Ako ste sami ustupili obrađene podatke, imate pravo na prijenos podataka u skladu s čl. 20 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Ako se obrada podataka temelji na privoli u skladu s čl. 6. st. 1. t. (a) ili čl. 9. st. 2. t. (a) Opće uredbe
o zaštiti podataka (GDPR), možete u svakom trenutku opozvati privolu s učinkom za budućnost, a da se pritom ne utječe na zakonitost dotadašnje obrade.

Obratite se službeniku za zaštitu podataka pisanim putem ili putem e-maila u gore navedenim slučajevima te ako imate otvorena pitanja ili pritužbe.

Osim toga, imate pravo na žalbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Za vas je nadležno ono tijelo za zaštitu podataka koje se nalazi u zemlji u kojoj živite ili u kojoj se nalazi sjedište voditelja obrade.

 

13. Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka:

E-mail: gdpr@kaufland.hr

Adresa:

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb