Pravne napomene i zaštita podataka

Načela privatnosti za www.kaufland.hr u skladu s čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Želimo da se prilikom posjeta našoj internetskoj stranici osjećate dobro i sigurno. Zaštita vaše privatnosti veoma nam je važna jer zaštitu osobnih podataka shvaćamo kao značajku kvalitete koja se odnosi na kupca. Cilj sljedećih načela privatnosti jest da vas informiraju o tome kako Kaufland postupa s prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.

 

1. Voditelj obrade u smislu čl. 4. t. 7. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

Telefon +385 1 2353-555

e-pošta service@kaufland.hr

 

2. Obrazac za kontakt / kontakt e-mailom / telefonski pozivi

Svrha obrade podataka / pravna osnova: S podacima koje nam ustupate prilikom popunjavanja obrasca za kontakt, telefonskog poziva ili e-maila postupamo povjerljivo. Vaše podatke upotrebljavamo isključivo u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Pravnu osnovu za obradu podataka čini čl. 6. st. 1 t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Legitimni interes tvrtke Kaufland proizlazi iz interesa da odgovorimo na zahtjeve naših kupaca i posjetitelja ove internetske stranice i tako održimo i potičemo njihovo zadovoljstvo.

Primatelji / kategorije primatelja: U načelu ne prosljeđujemo podatke trećim stranama izvan Kaufland grupacije. U iznimnom slučaju podatke na naš nalog obrađuju izvršitelji obrade. Njih smo pažljivo odabrali i provjerili te su obvezani ugovorom prema čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Nadalje, postoji mogućnost da za obradu vašeg zahtjeva dijelove tog zahtjeva moramo proslijediti ugovornim partnerima (npr. dobavljačima u slučaju zahtjeva specifičnog za pojedinačni proizvod).
U tim se slučajevima zahtjev prethodno anonimizira tako da se treća strana ne može povezati s vama. Ako se vaši podaci u pojedinačnom slučaju trebaju proslijediti dalje, o tome ćemo vas prethodno obavijestiti i tražiti vašu privolu.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Sve osobne podatke koje nam ustupite putem zahtjeva (prijedlozi, pohvale ili kritike) na ovoj internetskoj stranici ili putem e-maila obrisat ćemo tj. na siguran način anonimizirati najkasnije 90 dana nakon našeg posljednjeg odgovora. Rok čuvanja od 90 dana proizlazi iz činjenice da nas nakon odgovora kao kupac možete ponovno kontaktirati zbog iste stvari, a mi se u tom slučaju moramo moći nadovezati na prethodnu korespondenciju. Iskustvo je pokazalo da nakon 90 dana od našeg odgovara više ne pristižu povratna pitanja.

 

3. Kaufland korisnički račun i popis za kupovinu

Na ovoj web stranici imate mogućnost stvoriti korisnički račun (Kauflandov korisnički račun) te u njemu ažurirati i dijeliti popise za kupnju.

Svrha obrade podataka / zakonska osnova: Kauflandov korisnički račun potreban Vam je kako biste mogli kreirati "popise za kupnju" kao podsjetnike. Virtualni popis za kupnju olakšava kupnju, omogućavajući Vam prethodno digitalno pretraživanje postojećih proizvoda. Također, imate mogućnost pristupa receptima na ovoj web stranici, a pritom jednim klikom možete sve potrebne sastojke dodati svom popisu za kupnju. Svoj popis za kupnju možete ispisati ili ga putem Kauflandove aplikacije prikazati na mobilnom uređaju prilikom kupnje. Također možete poslati popis za kupnju drugom vlasniku Kauflandova korisničkog računa putem e-pošte ili WhatsApp aplikacije, kako bi on, npr. mogao obaviti kupnju. U tu svrhu postoji poveznica koju možete samostalno poslati putem e-pošte ili WhatsApp računa.

U svrhu kreiranja korisničkog računa od Vas ćemo zatražiti i koristiti sljedeće podatke kao obavezne podatke: Vaše ime i prezime, adresu e-pošte ili alternativno broj Vašeg pametnog telefona te lozinku koju ste osobno odabrali. Vaša e-mail adresa ili alternativno navedeni broj mobilnog telefona služe samo kao korisničko ime za uporabu i prijavu na stranicu www.kaufland.hr, ili (ako je koristite) u Kauflandovu aplikaciju. Vaše će ime i prezime Kaufland koristiti samo kako bismo Vas mogli osloviti imenom i prezimenom.

Osim toga, prilikom korištenja funkcije "popis za kupnju", artikli koje ste označili spremaju se na Kauflandov korisnički račun . Daljnja obrada podataka Vašeg Kauflandovog korisničkog računa ili kreiranih lista za kupnju neće se provoditi bez izričitog posebnog pristanka. Zakonski temelj za obradu podataka u okviru Vašeg korištenja Kauflandovog korisničkog računa i popisa za kupnju je članak 6. stavak 1. f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Opravdani interes Kauflanda proizlazi iz interesa da kupcu pruži željene proširene funkcije Kauflandova korisničkog računa.  

 

4. Prijava putem društvene mreže

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Nudimo vam mogućnost da se registrirate ili prijavite putem svojeg Facebook računa, Google + računa ili Twitter računa na www.kaufland.hr ili na Kaufland aplikaciji (prijava putem društvene mreže). U tom slučaju nije potrebno dodatno kreirati Kaufland korisnički račun na ovoj internetskoj stranici. Vaš korisnički račun za društvenu mrežu (Google +, Facebook ili Twitter) povezuje se s Kaufland korisničkim računom tako da s pomoću svojeg korisničkog računa za društvenu mrežu možete potvrditi svoju autentičnost s obzirom na Kaufland korisnički račun i tamo se prijaviti. Prednost toga je da ne morate pamtiti novu lozinku za Kaufland korisnički račun. Povezivanjem računa od tvrtki Facebook Inc., Twitter Inc. odn. Google Inc. automatski primamo sljedeće informacije:

 • Numerički identitet za društvenu mrežu,
 • Ime i prezime
 • Spol
 • Korisničko ime za Twitter, Google +, odn. Facebook
 • Je li račun verificiran (verified), npr. „Da”
 • Poveznica na vaš javni profil odabrane društvene mreže.

Pravnu osnovu za obradu vaših podataka u okviru korištenja opcionalne prijave putem društvene mreže čini vaša privola u nastavku u skladu s čl. 6. st. 1 t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). U slučaju korištenja prijave putem društvene mreže pristajete na prikupljanje, obradu i korištenje vaših podataka kako je navedeno u nastavku:

Pristajem na to da pružatelj usluga moje društvene mreže (Twitter, Facebook ili Google +) u okviru postupka prijave na društvene mreže prosljeđuje tvrtki Kaufland sljedeće podatke:

 • Numerički identitet za društvenu mrežu,
 • Ime i prezime
 • Spol
 • Korisničko ime za Twitter, Google +, odn. Facebook
 • Je li račun verificiran (verified), npr. „Da”

Kaufland navedene podatke smije pohraniti na moj osobni „Kaufland korisnički račun” te ih upotrebljavati isključivo u svrhe prijave i za oslovljavanje na korisničkom računu. Svjestan sam činjenice da će, ako upotrebljavam prijavu putem društvene mreže, operater odgovarajuće društvene mreže automatski saznati da je moj korisnički račun povezan s Kaufland korisničkim računom na stranici www.kaufland.hr.

Ovu privolu možete u svakom trenutku opozvati s učinkom za budućnost putem e-maila na opoziv@kaufland.hr. U tom slučaju više ne možete upotrebljavati funkciju prijave putem društvene mreže, već se morate na uobičajen način registrirati za Kaufland korisnički račun. 
Osim toga, svi vaši podaci koji su se do tog trenutka pohranjivali na temelju ove privole bit 
će izbrisani.

Ostale informacije o prijavi na Twitter, Facebook i/ili Google + i o postavkama
privatnosti vašeg korisničkog računa za društvenu mrežu pronaći ćete
u napomenama o zaštiti podataka i uvjetima korištenja za Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/privacy?lang=hr),
odn. Google + (http://www.google.com/policies/privacy/?hl=hr).

Primatelji / kategorije primatelja: Pristup podacima vašeg Kaufland korisničkog računa u načelu imaju samo stručni sektori unutar društva Kaufland Hrvatska k.d. koji su ovlašteni za održavanje stranice www.kaufland.hr i Kaufland korisničkih računa. Podaci se ne prosljeđuju trećim stranama izvan Kaufland grupacije.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Podaci o prijavi putem društvene mreže se do opoziva pohranjuju i upotrebljavaju kako je opisano.

 

5. Nagradne igre

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Možete sudjelovati u raznim Kaufland nagradnim igrama na našoj internetskoj stranici, u našem newsletteru ili putem Kaufland aplikacije. Osobni podaci koje nam ustupite u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri upotrebljavat će se isključivo za provođenje nagradne igre (određivanje pobjednika, obavještavanje pobjednika, slanje nagrade), osim ako u posebnim načelima privatnosti za određenu nagradnu igru nije drugačije određeno ili ako nam niste dali dodatnu izričitu privolu. Pravnu osnovnu za obradu podataka u okviru nagradnih igara u slučaju vašeg sudjelovanja načelno čini čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Europske unije.
U slučaju davanja dodatne izjave o privoli u okviru nagradne igre pravnu osnovu za obradu podataka na temelju privole čini čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako ste u okviru nagradne igre dali svoje privole, možete ih u svakom trenutku opozvati s učinkom za budućnost. Pojedinosti su u tim slučajevima regulirane u posebnim načelima privatnosti određene nagradne igre.

Primatelji / kategorije primatelja: Pristup podacima koji su prikupljeni u okviru nagradnih igara
u načelu imaju samo stručni sektori unutar društva Kaufland Hrvatska k.d. koji je provodio određenu nagradnu igru. Podaci se prosljeđuju trećim stranama samo ako je to nužno potrebno za provođenje nagradne igre odnosno za slanje nagrade (npr. slanje nagrade putem sponzora nagradne igre) ili ako ste nam za to dali svoju izričitu privolu.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Podaci o sudionicima brišu se nakon završetka nagradne igre i objave pobjednika. U slučaju materijalne nagrade podaci o pobjedniku čuvaju se za cijelo vrijeme trajanja zakonskog prava iz jamstva kako bi se u slučaju nekog nedostatka na nagradi po potrebi mogao omogućiti njezin popravak ili zamjena.

 

6. Privola za primanje promidžbenog newslettera putem e-maila

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Imate mogućnost da se putem raznih kanala prijavite na jedan od naših Kaufland newslettera (putem ove internetske stranice, stranice nagradnih igara, akcija, pisanim putem u trgovini, telefonskim putem preko službe za korisnike). Pravnu osnovnu za obradu podataka u okviru slanja newslettera čini vaša privola u skladu s čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Svrha obrade podataka u okviru prijave za Kaufland newsletter jest informiranje primatelja newslettera o proizvodima, nagradnim igrama, akcijama, anketama i uslugama Kaufland grupacije. Nakon slanja obrasca za prijavu primit ćete poruku e-maila s poveznicom za potvrdu (double opt-in metoda). Ako u roku od 14 dana kliknete na poveznicu koju ste primili e-mailom, bit ćete prijavljeni na dotični newsletter. To će vam se prikazati kada ćete biti preusmjereni na Kaufland stranicu za potvrdu.

Potvrdom prijave potvrđujete svoju privolu za obradu vaših podataka u svrhu navedenu u izjavi o privoli. Bez privole ili aktiviranja poveznice za potvrdu ne možemo vam poslati newsletter.

Ako se prijavite na besplatni Kaufland newsletter, pristajete na to da društvo Kaufland Hrvatska k.d. obrađuje Vašu adresu e-maila i zemlju u kojoj prebivate kao obavezne podatke kako bi vam e-mailom moglo poslati Kaufland newsletter koji se odnosi na Vašu zemlju te vas u tom newsletteru informirati o proizvodima, nagradnim igrama, akcijama, anketama i uslugama Kaufland grupacije. Osim toga, pristajete na to da temeljem Vašeg zapisa podataka utvrdimo koja vam je Kaufland poslovnica najbliža te da je u slučaju Vaše potvrde dodamo Vašem zapisu podataka za newsletter kako bismo vam u newsletteru mogli prikazivati ponude koje se odnose na tu poslovnicu (više informacija o tome pronaći ćete u poglavlju „Automatski pretraživač poslovnica” u odredbama o zaštiti podataka). Nadalje, pristajete na to da smijemo pohraniti informacije o načinu na koji ste započeli postupak prijave na newsletter (npr. putem obrasca za kontakt, obrasca za nagradnu igru ili izravno putem stranice za prijavu na newsletter) kako bismo poboljšali mogućnosti prijave na newsletter. Ako prilikom prijave dobrovoljno navedete opcionalne podatke o sebi (oslovljavanje, ime, prezime), pristajete na to da te podatke upotrijebimo za dodavanje osobnog oslovljavanja 
u Vašem newsletteru.

Privolu za prijavu na Kaufland newsletter možete opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost tako da u newsletteru kliknete na odgovarajuću poveznicu za odjavu ili pošaljete poruku e-maila na opoziv@kaufland.hr. U tom slučaju više nećete primati newsletter. Osim toga, možete u svakom trenutku mijenjati ili brisati pojedinačne opcionalne podatke. Poveznicu za to pronaći ćete pri dnu newslettera.

Primatelji / kategorije primatelja: Pristup podacima koji su prikupljeni u okviru prijave na newsletter u načelu ima samo stručni sektor unutar društva Kaufland Hrvatska k.d. koji je zadužen za provođenje i podršku slanja newslettera. Ako se za slanje newslettera angažiraju vanjski obrađivači naloga, isti su obvezani ugovorom u skladu s čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) te je na odgovarajući način provjereno pridržavaju li se prikladnih organizacijskih i tehničkih sigurnosnih mjera.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Ako opozovete svoju privolu za primanje jednog ili više različitih Kaufland tematskih newslettera, podaci vašeg pretplatničkog profila odmah se blokiraju te se potom brišu. U tom slučaju više nećete primati nikakve personalizirane reklame (tj. personalizirane newslettere, informativni e-mail i sl.).

 

7. Automatski pretraživač poslovnica

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Naš je cilj da Vam se prilikom posjeta našoj internetskoj stranici automatski prikazuju aktualne ponude i informacije koje se odnose na vašu regiju. Stoga ova internetska stranica prilikom prvog pozivanja putem krajnjeg uređaja (računalo, prijenosno računalo, pametni telefon, tablet) upotrebljava takozvanu API funkciju geolokacije. Pritom klijent prilikom prvog pozivanja ove internetske stranice poziva razne geoinformacije o krajnjem uređaju (GPS podatke, podatke o WLAN mreži na koju je uređaj možda prijavljen / geoinformacije korištene IP adrese) kako bi mogao utvrditi lokaciju uređaja. O kojim se podacima točno radi ovisi, između ostalog, o postavkama Vašeg krajnjeg uređaja. Utvrđivanje lokacije Vašeg uređaja pritom samostalno provodi preglednik odnosno operacijski sustav na Vašem krajnjem uređaju te to ne čini dio obrade podataka tvrtke Kaufland. Mi ne pohranjujemo podatke o lokaciji. Oni se upotrebljavaju samo u stvarnom vremenu kako bi se odredila najbliža Kaufland poslovnica s obzirom na trenutačnu lokaciju te kako bi se ista predložila kao relevantna poslovnica. U svakom trenutku možete ručno promijeniti poslovnicu koju vam preporučuje pretraživač poslovnica. Informacija o tako odabranoj poslovnici zatim se pohranjuje u trajnom kolačiću u pregledniku Vašeg krajnjeg uređaja kako biste i pri sljedećim posjetima našoj internetskoj stranici mogli vidjeti ponude relevantne za Vašu lokaciju. Pravnu osnovu za ovu obradu podataka čini čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (obrada podataka potrebna za prikaz informacija koje su vjerojatno relevantne za korisnika).

Primatelji / kategorije primatelja: U okviru određivanja poslovnice postavlja se kolačić koji sadrži isključivo informaciju o tome koja Vam je poslovnica dodijeljena. Taj se kolačić automatski očitava prilikom sljedećeg posjeta našoj internetskoj stranici. Osim toga, nitko u načelu nema pristup informaciji o tome koja Vam je poslovnica dodijeljena, osim ako nam za to niste dali posebnu izričitu privolu koja glasi drugačije.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Informacija o dodijeljenoj poslovnici ostaje pohranjena u odgovarajućem kolačiću poslovnice Vašeg preglednika sve dok ga ne obrišete
ili si sami ručno ne dodijelite novu poslovnicu.

 

8. Upotreba kolačića

Voditelj obrade podataka i svrha / pravne osnove za obradu:

Mi, Kaufland Hrvatska k.d., smo voditelj obrade podataka u kontekstu uporabe kolačića i drugih sličnih tehnika za obradu podataka o upotrebi na svim (pod) domenama na https://karijera.kaufland.hr.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se postavljaju na Vaš uređaj (laptop, tablet, pametni telefon ili slično) kada posjetite naše web stranice. Kolačići ne uzrokuju nikakvu štetu na vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge vrste zlonamjernog softvera. U kolačiću se pohranjuju informacije koje se odnose na određeni uređaj koji koristite. To ne znači, da smo izravno informirani o Vašem identitetu.

Upotreba kolačića i drugih tehnika za obradu podataka o upotrebi služi za slijedeće svrhe, ovisno o kategoriji kolačića ili drugoj tehnici:

 • Tehnički su potrebni: to su kolačići i slične metode bez kojih ne možete koristiti naše usluge (npr. za prikazivanje naše web stranice / funkcija koje ste ispravno zatražili, upamćivanje Vaše registracije u području za prijavu, popunjavanje košarice prilikom online kupovine putem itd.).
 • Praktičnost: Ove tehnologije omogućuju nam da uzmemo u obzir Vaše stvarne ili pretpostavljene postavke za praktično korištenje naših web stranica. Na primjer, Vaše postavke omogućuju nam prikazivanje naših web stranica na jeziku koji Vam odgovara. Također nam pomažu da izbjegnemo prikazivanje proizvoda koji možda nisu dostupni na Vašem području.
 • Statistika: Ove nam tehnologije omogućuju da sastavimo anonimne statistike o korištenju naših usluga kako bismo ih prilagodili Vašim potrebama. To nam omogućuje, na primjer, da utvrdimo kako naše web stranice još bolje prilagoditi navikama korisnika.
 • Marketing: Omogućuje nam prikazivanje reklamnog sadržaja koji je za Vas prikladan, na temelju analize Vašeg obrasca korištenja. U tom kontekstu, Vaš obrazac upotrebe može se pratiti i putem različitih web stranica, preglednika ili terminalnih uređaja pomoću korisničkog ID-a (jedinstvenog identifikatora).

Ovdje možete pronaći pregled informacija o kolačićima i drugim korištenim tehnikama, uključujući odgovarajuću svrhu obrade, razdoblje skladištenja i sve pružatelje usluga trećih strana.

Unutar opsega upotrebe kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka o korištenju, ovisno o namjeni, osobito se obrađuju sljedeće kategorije osobnih podataka:

Tehnički su potrebni:

 • Korisnički unosi pamte unos na nekoliko podstranica (npr. za prebacivanje odabrane robe u košaricu, za odabir željene trgovine u XXX Tražilici poslovnica);
 • Podaci za provjeru autentičnosti za prepoznavanje korisnika nakon registracije kako bi se dobio pristup autoriziranom sadržaju tijekom daljnjih posjeta (npr. pristup XXX korisničkom računu)
 • Sigurnosni incidenti (npr. otkrivanje višestrukih neuspjelih pokušaja prijave);
 • Podaci za reprodukciju multimedijskog sadržaja (npr. reprodukcija video zapisa (proizvoda) koje je odabrao korisnik).

 

Praktičnost:

 • Postavke prilagodbe korisničkog sučelja koje nisu povezane s trajnim identifikatorom (npr. aktivni odabir jezika ili specifični prikaz upita za pretraživanje ili mapa u Tražilici poslovnica)

 

Statistika:

 • Pseudonimizirani korisnički profili s podacima o korištenju naših web stranica. To uključuje osobito:
  • pretraživač-tip / -verzija,
  • korišteni operativni sustav,
  • URL upućivatelja (prethodno posjećena web stranica),
  • naziv računala pristupnog računala (IP adresa),
  • vrijeme zahtjeva servera,
  • pojedinačni korisnički ID i
  • pokrenuti događaji na web stranici (obrasci pregledavanja).
 • IP adresa se redovito anonimizira, tako da se općenito ne možete povezati s Vama.
 • Korisnički ID kombiniramo s drugim Vašim podacima (npr. ime, adresa e-maila itd.) samo uz Vaš izričiti pristanak (vidi npr. odjeljak 12. ovih odredbi o zaštiti podataka). Na temelju isključivo korisničkog ID-a, ne možemo iznijeti nikakve zaključke o Vašoj osobi.

 

Marketing:

 • Pseudonimizirani korisnički profili s podacima o korištenju naše web stranice. Uključuju osobito:
  • IP adresa,
  • pojedinačni korisnički ID,
  • potencijalni interes za proizvod,
  • pokrenuti događaji na web stranici (obrasci pregledavanja).
 • IP adresa se redovito anonimizira, tako da se općenito ne možete povezati s Vama.
 • Korisnički ID kombiniramo s drugim Vašim podacima (npr. ime, adresa e-maila itd.) samo uz Vaš izričiti pristanak (vidi npr. odjeljak 12. ovih odredbi o zaštiti podataka). Na temelju isključivo korisničkog ID-a, ne možemo iznijeti nikakve zaključke o Vašoj osobi. Prema potrebi, dijelimo korisnički ID i pridružene profile korištenja s trećim stranama putem pružatelja reklamnih mreža.

 

Pravni temelj za korištenje praktičnih, statističkih i marketinških kolačića (i sličnih tehnika) je Vaš pristanak u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom a) GDPR Uredbe. Pravni temelj za upotrebu tehnički potrebnih kolačića (i sličnih tehnika) je članak 6. stavak 1. točka b) GDPR Uredbe, tj. obrađujemo Vaše podatke kako bismo pružili naše usluge tijekom pokretanja ili izvršenja ugovora.

8.1 Webtracking pomoću Adobe Analytics

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Podaci koji nastaju tijekom Vašeg korištenja naše web stranice (to su: stranica s koje je datoteka zatražena, ime datoteke, datum i vrijeme upita, količina prenesenih podataka, status pristupa kao što je "Datoteka prenesena", "Datoteka nije pronađena" itd., opis vrste korištenog web preglednika i anonimizirana IP adresa - skraćena za posljednje tri znamenke) koriste se za korisničke upute, za statističke procjene, za prilagodbu naše web stranice Vašim potrebama, za prikaz oglašavanja na web stranici (prikaz informacija o proizvodima na odgovarajućim ikonama na ovoj web stranici, koji odgovaraju Vašem klikovnom ponašanju na www.kaufland.hr) i za uklanjanje neregularnih upita na našoj web stranici. Za to koristimo kolačiće koji upravljaju Vašom vezom na našim web stranicama tijekom sesije. U tu svrhu, od Kauflanda ovlaštena tvrtka Adobe Systems GmbH postavlja stalni kolačić u Vaš internetski preglednik radi kreiranja pseudonimiziranog korisničkog profila. Ovaj trajni kolačić omogućuje prepoznavanje Vašeg preglednika kada ponovo posjetite ovu web stranicu. Navedeno služi za oglašavanje, istraživanje tržišta i prikaz naše web stranice baziran na korisničkim potrebama.

Podaci prikupljeni pomoću tehnologije Adobe Analytics ne koriste se za osobnu identifikaciju posjetitelja ove web stranice. Podaci o korištenju pohranjeni u kolačiću također se ne kombiniraju s osobnim podacima o nositelju pseudonima. Pravni temelj za pohranu i upotrebu podataka putem trajnog kolačića je članak 6. stavak 1. točka f) GDPR. Legitiman interes Kauflanda proizlazi iz interesa za optimiziranjem vlastite web stranice i poboljšanjem uspjeha mjera oglašavanja. Možete opozvati privolu ovom prikupljanju i pohrani podataka pomoću trajnih kolačića tvrtke Adobe Systems GmbH u bilo kojem trenutku s učinkom za ubuduće. Da biste to učinili, jednostavno je potrebno kliknuti na odgovarajuću poveznicu ovdje (ili niže ispod točke 9.12) i potvrditi svoj prigovor na stranici do koje ćete doći preko navedene poveznice. U tom se slučaju u vašem pregledniku postavlja trajni kolačić "Ne prati", tako da se Adobe tehnologija više ne koristi.

Primatelji / kategorije primatelja: Vaši će podaci biti otkriveni / proslijeđeni sljedećim primateljima unutar kompanije Kaufland Dinestleistung (Kaufland Marketing / odjel Business Intelligence) u sklopu obrade podataka. Ukoliko Adobe ili drugi pružatelji tehničkih usluga imaju pristup podacima za potrebe podrške, ugovori o davanju naloga za obradu podataka zaključuju se u skladu s člankom 28. GDPR Uredbe.

8.2 Google alat za konverziju

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Ova web stranica također koristi Google alat za konverziju radi pseudonimiziranja interne analize učinkovitosti postavljenih oglasa. Ako na našu web lokaciju dođete s druge web stranice klikom na Kauflandov oglas (tekstualni oglasi, reklamni natpisi) koji je tamo postavljen, reklamni natpis pohranit će kolačić u program Vašeg preglednika. Ako je oglasni natpis trebao biti reklamna kampanja koju je naručio Google, tada Google postavlja odgovarajući kolačić u slučaju klika na reklamni natpis. Niti naš partner za konverziju, niti Kaufland ne mogu vidjeti kojim drugim web stranicama ste pristupili. Ne prikupljamo niti primamo bilo koje podatke koji se mogu koristiti za osobnu identifikaciju korisnika. Podaci prikupljeni pomoću alata za konverziju koriste se samo za prikupljanje statistika o korištenju i uspjehu naših kampanja. Ovi kolačići gube svoj učinak nakon 30 dana. Pravni temelj za korištenje tehnologije kolačića je članak 6. stavak 1. točka f) GDPR. Legitiman interes Kauflanda proizlazi iz interesa za optimiziranjem vlastite web stranice i poboljšanjem uspjeha mjera oglašavanja. Ako ne želite sudjelovati u ovoj analizi, možete isključiti postavke kolačića putem postavki Vašeg preglednika ili ovdje izraziti svoj prigovor na obradu (ili niže ispod 9.12).

Primatelji / kategorije primatelja: Podaci kojima Vi kao anonimni posjetitelj stranice pristupate na našim web stranicama putem reklamnih natpisa u Kauflandu uzimaju se s Vašeg kolačića i anonimno obrađuju od strane nas i našeg dotičnog partnera za konverziju (npr. Google). Vaši osobni podaci ne prenose se trećim osobama.

8.3 Facebook tehnologija za konverziju

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Na našim web stranicama koristimo usluge Facebook Conversion Pixel i Facebook Remarketing. Na temelju konverzijskih piksela na Facebooku, mi i Facebook možemo prepoznati da je netko kliknuo na naš oglas na Facebooku i preusmjeren je na našu stranicu. Međutim, ne možemo vidjeti kojim je drugim web stranicama pristupio. Informacije prikupljene pomoću Facebook konverzijskog piksela koriste se za stvaranje statistike o korištenju i učinkovitosti naših Facebook oglasa. Međutim, ne prikupljamo i ne primamo nikakve podatke koji se mogu koristiti za osobnu identifikaciju korisnika. Tehnologija remarketinga na Facebooku znači da se korisnicima koji su posjetili našu web stranicu možemo ponovno obratiti ciljanim oglašavanjem na Facebook stranicama. Međutim, ne prikupljamo i ne dobivamo nikakve podatke o tome kojim korisnicima Facebooka je zapravo prikazano ciljano oglašavanje. Ovdje također ne možemo identificirati pojedinačne korisnike. Pravni temelj za ovu obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka f) GDPR Uredbe. Legitiman interes Kauflanda proizlazi iz interesa za optimiziranjem vlastite web stranice i poboljšanjem uspjeha mjera oglašavanja. Protiv obrade podataka možete uložiti prigovor u bilo kojem trenutku. Da biste to učinili, jednostavno je potrebno kliknuti na odgovarajuću poveznicu ovdje (ili niže ispod točke 9.12) i potvrditi svoj prigovor na stranici do koje ćete doći preko navedene poveznice.

Više informacija o svrhama i opsegu prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka od strane Facebooka, kao i mogućnosti postavki zaštite Vaše privatnosti na Facebooku možete pronaći u Facebook smjernici o podacima. Možete se deaktivirati putem Saveza za digitalno oglašavanje u SAD-u, Saveza za digitalno oglašavanje u Kanadi ili Europskog interaktivnog saveza za digitalno oglašavanje u Europi, odnosno putem postavki Vašeg terminalnog uređaja kako Vam se ne bi prikazivali na interesima bazirani internetski oglasi od Facebooka i drugih sudjeljujućih tvrtki.

Primatelji / kategorije primatelja: Na temelju konverzijskih piksela na Facebooku, mi i Facebook možemo prepoznati da je netko kliknuo na naš oglas na Facebooku i preusmjeren je na našu stranicu. Podaci generirani kolačićem i/ili grafikom o Vašem korištenju ove web stranice prenose se na Facebook poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju. Facebook koristi primljene informacije na ovaj način radi ocjene Vašeg ponašanja u vezi s oglasima na Facebooku. Facebook može te podatke prenijeti i trećim osobama ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrađuju te podatke u ime Facebooka. Facebook neće povezati Vašu IP adresu s drugim podacima pohranjenima u Facebooku.

8.4 Retargeting i mjerenje učinkovitosti oglašavanja Double Click

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Na našoj web stranici također koristimo tehnologije ponovnog ciljanja („retargeting“) Double Click-a. Svrha usluge Double Click je prepoznati bivše posjetitelje na web stranicama oglašivača Double Click (website, aplikacija i newsletter) za prikaz personaliziranih reklamnih natpisa. Za to, Double Click koristi kolačiće koji ne dopuštaju osobnu identifikaciju posjetitelja web stranice. Pravni temelj za pohranu i korištenje podataka putem trajnog kolačića je članak 6. stavak 1. točka f) GDPR Uredbe. Legitiman interes Kauflanda proizlazi iz interesa za optimiziranjem vlastite web stranice i poboljšati uspjeh mjera oglašavanja. Možete prigovoriti ovom prikupljanju i pohrani podataka koristeći kolačić Sizmek u bilo kojem trenutku s učinkom za ubuduće. Sve što trebate učiniti je kliknuti sljedeću poveznicu (ili niže ispod točke 9.12) i potvrditi svoj prigovor na stranici kojoj ćete pristupiti.

Primatelji / kategorije primatelja: Čim pomoću istog preglednika posjetite druge web stranice na internetu čiji su operatori također Sizmek oglašivači, operatori web stranica očitavaju podatke iz trajnog Double Click kolačića (to su one posjećene web stranice putem preglednika) radi prikazivanja reklamnih sadržaja prilagođenih korisničkom ponašanju putem reklamnog natpisa.

8.5 Tracking Pixel Midas Network

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Na svojim internetskim stranicama upotrebljavamo i tehnologije remarketinga tvrtke Midas Network. Pritom upotrebljavamo kolačiće kako bismo na temelju evidentiranih podataka (posjet našoj internetskoj stranici uključujući datum i vrijeme posjeta, preferirani jezik, tip preglednika, operacijski sustav) ponovno prepoznali Vaše računalo na drugim internetskim stranicama koje sudjeluju u Midas globalnoj mreži i na njima Vam predstavili reklamne oglase koji su izrađeni u skladu s Vašim pretpostavljenim interesima.
Pravnu osnovu za navedenu upotrebu tehnologije kolačića čini čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Detaljne informacije o pravilima privatnosti tvrtke Midas Network možete pronaći na stranici https://www.midas-network.com/privacyTermsWeb.htm.

Primatelji / kategorije primatelja: Čim na internetu istim programom preglednika posjetite ostale internetske stranice čiji su operateri na njih postavili reklamne površine Midas globalne mreže, ti će operateri internetskih stranica automatski očitati informacije iz kolačića te će se one upotrijebiti kako bi Vam se u reklamnim natpisima prikazao sadržaj koji bi Vam mogao biti zanimljiv.
Ostali operateri stranica ne pohranjuju ove informacije izvan ove privremene anonimne procjene.

8.6 Razdoblje pohrane / Kriteriji za utvrđenje razdoblja pohrane kolačića

Razdoblje pohrane kolačića može se naći u našim Odredbama o upotrebi kolačića. Ako se u stupcu "istek" upiše "trajno", kolačić se pohranjuje trajno, odnosno dok se ne povuče odgovarajuća privola.

8.7 Sažetak

Slijedeći tracking alati i analitički alati u smislu čl. 6. st. 1. toč. f) GDPR Uredbe su integrirani u ovu web stranicu. Možete izraziti prigovor na njihovu upotrebu putem odgovarajućih poveznica s učinkom za ubuduće:

 • Pružatelj usluge: Adobe Webtracking sistem; Poveznica za mogućnost izjave prigovora
 • Pružatelj usluge: Google Conversion alat; Poveznica za mogućnost izjave prigovora
 • Pružatelj usluge: Google-Display-reklamna mreža; Poveznica za mogućnost izjave prigovora
 • Pružatelj usluge: Facebook Conversion tehnologija; Poveznica za mogućnost izjave prigovora
 • Pružatelj usluge: Retargeting i mjerenje učinkovitosti oglašavanja Midas; Poveznica za mogućnost izjave prigovora
 • Pružatelj usluge: Retargeting i mjerenje učinkovitosti oglašavanja Double Click; Poveznica za mogućnost izjave prigovora
 • Pružatelj usluge: Midas globalna mreža; Poveznica a mogućnost izjave prigovora

9. Korištenje digitalnog asistenta

Imate mogućnost koristiti našeg digitalnog asistenta koji je baziran na tekstualnim porukama.

9.1 Digitalni asistent

Svrha obrade podataka / Pravna osnova: Interakcija s digitalnim asistentom provodi se putem Kaufland karijera web stranice i digitalne platforme (terminala) u poslovnicama.

Digitalni asistent nudi tri funkcije:

-       Odgovaranje na pitanja

-       Tražilica poslova

-       Podnošenje prijave za posao

Podaci koji se obrađuju prilikom korištenja funkcija odgovaranje na pitanja i tražilica poslova: 

-       Podaci koje poslužitelj sprema prilikom korištenja digitalnog asistenta (uključujući datum i trajanje posjeta, podatke korištenog uređaja, kao što je anonimizirani korisnički ID),

-       Upisane tekstualne poruke koje pošaljete putem digitalnog asistenta,

-       Osobni podaci koje svojevoljno unesete prilikom korištenja digitalnog asistenta (na primjer vaše ime).

Svi osobni i dostupni podaci automatski se anonimiziraju unutar logičke sekunde odmah nakon što su snimljeni, tako da tvrtki Kaufland nije moguća identifikacija korisnika. Unos vaših podataka je dobrovoljan. Obrada podataka je preduvjet za neograničeno korištenje funkcija digitalnog asistenta.

U okviru funkcije Podnošenje prijave za posao prikupljaju se osobni podaci poput imena i prezimena, e-maila, broja telefona i zemlje u kojoj se podnosi prijava. Ovisno o poziciji postavljaju se i predselekcijska pitanja. Dobrovoljno se mogu dati podaci o spolu, uključivanju u TalentPool, vidljivosti profila ili zaposlenika koji je preporučio Kaufland kao poslodavca. Također imate mogućnost učitati svoj životopis ili dodatnu dokumentaciju za prijavu. Podaci će se prenijeti u naš online sustav za prijavu. Informacije o tome i razdobljima brisanja možete pronaći pod točkom 3. U samom chatbotu se podaci ne pohranjuju. Svi osobni i dostupni podaci automatski se anonimiziraju unutar logičke sekunde odmah nakon što su snimljeni, tako da prilikom korištenja chatbota nije moguća identifikacija korisnika. Učitana dokumentacija također se samo privremeno pohranjuje, a zatim se odmah briše.

Pravnu osnovu za obradu podataka čini čl. 6. st. 1 t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Legitimni interes tvrtke Kaufland proizlazi iz interesa da obrađujemo podatke koje su navedene u točki 1 u cilju unapređenja komunikacije.

9.2 Web protokoli

Ako koristite digitalnog asistenta, standardno obrađujemo datum i trajanje posjeta te broj upita kako bismo osigurali sigurnost naših IT sustava. Navedeno prikupljanje podataka provodi se isključivo na anonimnoj osnovi.

Pravnu osnovu za obradu podataka čini čl. 6. st. 1 t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Legitimni interes tvrtke Kaufland proizlazi iz interesa da za podatke koje su navedene u točki 1 osiguramo sigurnost IT sustava.

9.3 Prilagođeni oblik digitalnog asistenta

Ne provodimo nikakve analize osobnih podatka. Kako bismo digitalni asistent učinili jednostavnijim za korištenje, poboljšali kvalitetu usluge ili po potrebi otklonili postojeće greške, analiziramo korištenje digitalnog asistenta isključivo na temelju anonimiziranih podataka. Na taj se način, na primjer, može dalje razvijati prepoznavanje određenih fraza, a digitalni asistent može se poboljšati dodavanjem novih funkcija.

9.4 Kriteriji za određivanje razdoblja pohrane podataka

Vaši se osobni podaci prilikom korištenja digitalnog asistenta ne pohranjuju.

  
  
  
  
  
  

9. Internetska anketa

Internetsku anketu provodi društvo MaritzCX GmbH po nalogu tvrtke Kaufland. U okviru ankete ne prikupljaju se nikakvi osobni podaci. Stoga se Vaši odgovori obrađuju anonimno i povjerljivo. Poštuju se sve odredbe o zaštiti podataka te se Vaši podaci ne upotrebljavaju u reklamne ili marketinške svrhe.

 

10. Integrirani Youtube videozapisi

Ponekad se na nekim podstranicama ili jednim dijelom na početnoj stranici www.kaufland.hr mogu nalaziti videozapisi u Youtube okviru spremni za reprodukciju. Čim pokrenete videozapis, putem okvira pristupate internetskoj stranici www.youtube.de tvrtke Google Inc. Mi ne utječemo na opseg podataka ni na to kako tvrtka Google Inc. postupa s Vašim podacima kada pristupite internetskoj stranici Youtube. U ovom je slučaju sva pravna odgovornost na tvrtki Google Inc. Više informacija
o tome kako Google postupa s Vašim podacima pronaći ćete na sljedećoj poveznici: https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=hr

 

11. Šifriranje

Poduzimamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo Vaše podatke što više zaštitili od neželjenih pristupa. Osim zaštite radnog okruženja upotrebljavamo i metode šifriranja. Informacije koje ste naveli prenose se u šifriranom obliku putem SSL protokola (Secure Socket Layer) te se na autentičan način provjeravaju kako bi se izbjegla mogućnost da ih treća strana zloupotrebljava. To se može prepoznati po simbolu zaključane brave u statusnoj traci vašeg preglednika te adresi koja počinje s „https....”.

 

12. Vaša prava

Prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imate pravo na zahtjev besplatno dobiti informacije o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni kod tvrtke Kaufland.

Nadalje, ako postoje zakonski preduvjeti, imate pravo na ispravak (čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)), brisanje (čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)) i ograničenje obrade (čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)) vaših osobnih podataka.

Ako se obrada podataka temelji na čl. 6. st. 1. t. (e) ili (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), imate pravo na prigovor u skladu s čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako podnesete prigovor na obradu podataka, ona se neće primjenjivati u budućnosti, osim ako voditelj obrade ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za daljnju obradu koji su jači od Vašeg interesa za opozivom.

Ako ste sami ustupili obrađene podatke, imate pravo na prijenos podataka u skladu s čl. 20 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Ako se obrada podataka temelji na privoli u skladu s čl. 6. st. 1. t. (a) ili čl. 9. st. 2. t. (a) Opće uredbe
o zaštiti podataka (GDPR), možete u svakom trenutku opozvati privolu s učinkom za budućnost, a da se pritom ne utječe na zakonitost dotadašnje obrade.

Obratite se službeniku za zaštitu podataka pisanim putem ili putem e-maila u gore navedenim slučajevima te ako imate otvorena pitanja ili pritužbe.

Osim toga, imate pravo na žalbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Za vas je nadležno ono tijelo za zaštitu podataka koje se nalazi u zemlji u kojoj živite ili u kojoj se nalazi sjedište voditelja obrade.

 

13. Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka:

E-mail: gdpr@kaufland.hr

Adresa:

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb